เซนต์ลูเซีย - เศรษฐกิจ

เซนต์ลูเซีย - เศรษฐกิจ

แพลตฟอร์มการลงทุนทั้งสี่ของเราให้โอกาสที่ดีกว่ากับเศรษฐกิจที่ดีสำหรับธุรกิจของเรา บัญชีการท่องเที่ยวประมาณ 65% ของ GDP และได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีรายได้จากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสูงสุด

อุตสาหกรรมชั้นนำอันดับสองในเซนต์ลูเซียคือเกษตรกรรม

เซนต์ลูเซียใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม 15% ในปี 2017 ทำให้เป็นประเทศสุดท้ายในแถบแคริบเบียนตะวันออกที่จะทำเช่นนั้น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2017 เซนต์ลูเซียลดภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 12.5%