กฎหมายการเป็นพลเมืองของเซนต์ลูเซีย

กฎหมายการเป็นพลเมืองของเซนต์ลูเซีย

โปรแกรมการเป็นพลเมืองของเซนต์ลูเซียเปิดตัวเมื่อเดือนธันวาคม 2015 ตามพระราชบัญญัติหมายเลข 14 ของปี 2015 พระราชบัญญัติการเป็นพลเมืองโดยการลงทุนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2015 วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้คือเพื่อให้บุคคลที่ได้รับสัญชาติของเซนต์ลูเซียโดยการลงทะเบียนดังต่อไปนี้ การลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเซนต์ลูเซียและสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้อง ..